Strømforhold

Rudkøbing Løb kan være et strømfyldt farvand. Normalt er strømmen en – to knob. I roligt vejr skifter strømmen hver sjette time. I stormende kuling kan strømmen nå op på fire-fem knob. Rudkøbing Løb snævrer ind ved Langelandsbroen, og navnlig i farvandet nær broen kan der stå stærk strøm.

Sejlbåde og motorbåde med ringe maskinkraft bør tage sig særligt i agt for strømforholdene.

På DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) hjemmeside under overskriften “Hav” (er på forsiden) kan du under “Havprognoser” vælge strøm (og andre ting) og område og således få et godt indtryk af forholdene.