Mastekran

I lystbådehavnen er der 2 mastekraner, som højst kan løfte 250 – 350 kg.

Mastekranerne er til rådighed uden betaling for havnens brugere.