Kran og bedding

Havnen har en kran til bådløft, maks. 8 t. Havnekontoret skal kontaktes om brug af kranen.

Bedding

Havnens 30 ton og 80 ton beddinger finder man i fiskerihavnen. Havnekontoret skal kontaktes om brug af bedding.