Faciliteter

Affald og genbrug

Der er en miljøstation mellem den røde servicebygning og slæbestedet. Her kan man aflevere dagrenovation, spildolie, flasker/glas m.v.

Toilettømning

Der er 3 udslagsvaske på havnen. En ved miljøstationen og en for enden af bygningerne ved udsigtstårnet. Til autocampere er der en udslagsvask for enden af bygningen med havnekontoret.

Bad og toilet

Der er bad og toiletter over for havnekontoret.

Benzin og diesel

På midtermolen ved fiskerihavnen er der mulighed for at tanke dieselolie.

Det er desværre ikke muligt at tanke benzin på havnen, men har man en dunk, kan man låne en cykel på havnekontoret og hente benzin ved OK-tanken, Østergade 2.

Grill og leg

Der er grillhuse med borde og bænke rundt om friluftsscenen (hvor der er levende musik hver onsdag om sommeren).

Legepladsen er lige ved siden af grillpladsen. Det er også muligt for børn at spille fodbold ved siden af servicebygningen. Desuden er der på havnearealet forskellige legemuligheder som f.eks. krabbebroen, der er lavet som en kopi af Rasmus Klumps skib “Mary”.

Havnepenge

Havnepengene dækker havneplads, vand, strøm, bad, WiFi og lån af cykel.

Internet

Kode til WiFi står på kvitteringen for havnepenge.

Køkken, vaskeri og sejlerstue

Er ved siden af havnekontoret og kan benyttes, når man har betalt havnepenge.

Vask koster 20 kr. og tørring koster 20 kr.

Sæbe og skyllemiddel skal medbringes.

Slæbested

Havnens slæbested finder man i jollehavnen.